Neuropeli

Neuropeli on lääketieteen opiskelijoiden käyttöön tarkoitettu, itseopiskelua tukeva pelialusta.

Opetushenkilökunnan käyttöön tarjoamme helppokäyttöiset työkalut, joilla voi muokata tai luoda uusia kurssikokonaisuuksia sekä hallinnoida tietomassan saatavuutta opiskelijoille.

Tuetut laitealustat / käyttöjärjestelmät: